Số O2/78, KDC đường Đồng Khởi, KP3, P.Tam Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai

(0251)3895 143
(0251)3895 243

Dịch vụ lau kính trong & ngoài trên cao Dịch vụ lau kính trong & ngoài trên cao

  • Đầu tư dụng cụ an toàn trên cao hiện đại nhất
  • Đào tạo nguồn nhân lực đặt biệt trên cao​​
  • Kiểm tra các dụng cụ làm việc trên cao an toàn và có giáy kiểm định rỏ ràng
Dịch vụ khác