Số O2/78, KDC đường Đồng Khởi, KP3, P.Tam Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai

(0251)3895 143
(0251)3895 243

Dịch vụ chăm sóc cây xanh Dịch vụ chăm sóc cây xanh

Nhằm đem lại mảng xanh, tạo một môi trường làm việc tốt cho tất cả cán bộ, công nhân viên của bệnh viện, nhà máy, trường học,… Các dịch vụ chăm sóc cây cảnh bao gồm: 


- Dịch vụ trồng & ươm cây mới


- Dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng( bao gồm cắt, tỉa, tưới nước, bón phân & kiểm soát công trùng nguy hại,...

Dịch vụ khác