Số O2/78, KDC đường Đồng Khởi, KP3, P.Tam Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai

(0251)3895 143
(0251)3895 243

Tổng vệ sinh công trình sau xây dựng Tổng vệ sinh công trình sau xây dựng

• Tổng vệ sinh cho công trình sau xây dựng.
• Tổng vệ sinh cho phòng trưng bày.
• Tổng vệ sinh cho trường học.
• Tổng vệ sinh cho văn phòng.
• Tổng vệ sinh nhà ở.

Dịch vụ khác