Số O2/78, KDC đường Đồng Khởi, KP3, P.Tam Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai

(0251)3895 143
(0251)3895 243

Mục tiêu

  • Năm 2012, từ Nhà đầu tư Bất động sản chuyên nghiệp chuyển sang đầu tư các Dự án Y tế, phục vụ cộng đồng. Đó cũng là mục tiêu và giá trị xuyên suốt, mang tính cốt lõi của Tập đoàn Cotec.
  • Sau hơn 05 năm chuyển hướng chiến lược, đến nay Tập đoàn Cotec đã cùng với các Công ty thành viên sở hữu 04 Bệnh viện có chất lượng dịch vụ cao cấp trong cả nước, bao gồm: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - Giai đoạn; Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Đức Giang; Bệnh viện Đa khoa Bình Định - Phần mở rộng; Bệnh viên Đa khoa Hữu nghị Nghệ An - Giai đoạn 2.
  • Với thắng lợi đó, Tập đoàn Cotec cùng với các Công ty thành viên hoạch định chiến lược từ đây đến năm 2020, sẽ cùng nhau sở hữu, cùng nhau điều hành 06 Bệnh viện theo mô hình xã hội hóa có chất lượng cao cấp trong cả nước và trở thành Tập đoàn đầu tư Y tế hàng đầu Việt Nam.
  • Để phục vụ cho sự mệnh đó, việc thành lập Đức Tín Thành Sài Gòn và các công ty thành viên là một phần không thể thiếu mà Tập đoàn Cotec và các Công ty thành viên hướng đến nhằm cung cấp cho khách hàng/người bệnh một chuỗi dịch vụ có giá trị chất lượng cao.
Liên hệ đặt bàn
0941 877776
Liên hệ đặt bàn
Tư vấn: 0941 877776 Facebook
Liên hệ tư vấn